Chip tuning

Chip tuning

Зголемување на снагата на вашиот автомобил + намалена потрошувачка на гориво

Kодирани клучеви

Кодирани клучеви

  • Програмирање на нов клуч/картица за вашето возило
  • Бришење на веке постоечките клучеви/картици во случај на губење
  • Нарачка на LOGIN кодови
  • Синхронизација со имобилазер и репрограмирање на истиот

SRS airbag

SRS Airbag

Сервисирање на SRS AIRBAG контролни единици

Кај новите возила после судар во овластените сервиси обавезна е замена на SRS AIRBAG компјутерот.
BIOS Automotive врши комплетна репарација на истите, проследено со гаранција.

Дигитални километражи

Дигитални километражи

Комплетно репрограмирање и сервис на дигиталните инструмент табли

Engine Control Unit – ECU

Engine Control Unit – ECU

Комплетно сервисирање, репрограмирање, замена и кодирање на моторен компјутер (ECU)